Behandeltraject

BEHANDELTRAJECT

Uw eerste onderzoek

Wij vinden het belangrijk om persoonlijk kennis met u te maken omdat wij graag een duurzame relatie met u willen opbouwen. Bovendien krijgen wij graag een optimaal beeld van uw gezondheid, tandheelkundige geschiedenis en verwachtingen van onze behandelingen. Wij vragen u dan ook om voor de volledigheid een vragenformulier in te vullen. Tijdens de kennismaking nemen wij deze samen met u door.

Afhankelijk van het type behandeling onderzoeken wij uw mond. Hierbij kan het nodig zijn dat er lichtfoto’s en röntgenfoto’s gemaakt worden. Tijdens het eerste onderzoek worden de reden, uw wensen en ons gezamenlijke doel van uw verwijzing geïnventariseerd. Om tot een goede diagnose en een gedegen behandelplan te komen wordt bij het eerste onderzoek de volgende stappen doorlopen:

 • Wat zijn uw klachten.
 • We bespreken met u de door u ingevulde gezondheidsvragenlijst. Deze lijst is voor ons erg belangrijk. Eventuele ziekten of medicijngebruik kunnen een invloed hebben op het ontstaan, verloop en de ernst van parodontitis, maar ook op de aanpak van de behandeling.
 • Indien het noodzakelijk is om een antibioticaprofylaxe te nemen conform de richtlijnen van de Nederlandse Hartstichting, laat het ons dan weten.
 • Vraag verwijzer.
 • Diagnosestelling door het in kaart brengen van de conditie van uw tandvlees en het vervaardigen van eventuele röntgenfoto’s en klinische dia’s.
 • Uitleg van de situatie en bespreken behandelplan.
 • Bespreken begroting en behandelcodes.
 • Verzending verslaggeving en het behandelplan naar uw tandarts.
 • U ontvangt een kopie van de verslaggeving met de bijbehorende begroting.

Naar aanleiding van het onderzoek dat we uitgevoerd hebben, stellen wij een diagnose. Wij gaan met u in gesprek om te kijken wat uw wensen en mogelijkheden zijn. Naar aanleiding van de diagnose bespreken we samen met u de mogelijke behandelopties en stellen we een zorgplan op. Hieruit volgt een voorlopig of een definitief behandelplan met het bijbehorende behandeltraject, een kostenbegroting en een tijdspad, rekening houdend met uw persoonlijke omstandigheden.

Eerste onderzoek wordt uitgevoerd door de parodontoloog en duurt ongeveer 60 minuten. 

Initiële therapie

Tijdens deze fase gaat u een aantal keren naar de mondhygiëniste voor:

 • Begeleiding naar een optimale niveau van mondhygiëne (zelfzorg).
 • Reinigen en verwijderen van plaque, tandsteen en aanslag op de worteloppervlakken van uw tanden en kiezen.
 • Indien nodig een bacteriologisch onderzoek.
 • De gebitsreiniging vindt plaats onder lokale verdoving waardoor de behandeling volledig pijnloos verloopt.

De initiële therapie wordt uitgevoerd door de mondhygiëniste. Dit is een arbeidsintensieve behandeling en om deze reden zullen hiervoor meerdere afspraken worden gemaakt. Ongeveer 60 minuten per keer.

Tussentijdse beoordeling

De tussentijdse beoordeling vindt plaats 6 weken na het afronden van een initiële behandeling. Tijdens deze fase gaat u naar de mondhygiëniste voor:

 • Het beoordelen van het niveau van mondhygiëne en indien nodig, het bijsturen van de zelfzorg om dit niveau verder op te voeren.
 • Het controleren van de aanwezigheid op resterende plaque, tandsteen en aanslag.
 • Het verwijderen van achtergebleven plaque, tandsteen en aanslag.

De tussentijdse beoordeling wordt uitgevoerd door de mondhygiëniste en neemt ongeveer 45 minuten in beslag.

Evaluatie na initiële therapie

Tijdens de evaluatie (ongeveer 2 maanden na uw laatste behandeling bij de mondhygiëniste) wordt de conditie van uw tandvlees weer beoordeeld en besproken wat de resultaten zijn van de initiële behandeling. Aan de hand van deze resultaten wordt er een vervolgplan opgesteld en een verslag naar de verwijzer verstuurd. Bij eventuele vervolg behandeling zal u een nieuwe begroting mee krijgen.

De evaluatie na initiële therapie wordt uitgevoerd door de parodontoloog en duurt ongeveer 30 minuten.

Chirurgische behandeling

Het is mogelijk dat de ruimtes tussen uw tanden en het tandvlees (pockets) nog te diep zijn om door uzelf en de mondhygiëniste goed te kunnen reinigen. Ondanks uw optimale onderhoud blijven infecties onder het tandvlees aanwezig. In deze gevallen is parodontale chirurgie (flapoperatie) geïndiceerd. Onder lokale verdoving en steriele omstandigheden wordt het tandvlees losgemaakt. Het ontstekingsweefsel wordt verwijderd, de worteloppervlakken worden schoongemaakt en er vindt een correctie van het tandvlees plaats. Het tandvlees wordt na deze behandeling weer gehecht. De gehele behandeling is door de goede verdoving pijnloos. Het resultaat van de parodontale chirurgie zal drie tot zes maanden na de ingreep worden beoordeeld.

De parodontale chirurgie wordt uitgevoerd door de parodontoloog. De hechtingen worden een week later verwijderd.

Postoperatieve instructies

Nazorg

Voor het behouden van de behaalde resultaten blijft u voor controlebehandelingen bij de mondhygiëniste. De nazorg of onderhoudsfase is bijzonder belangrijk om terugkeer van het ontstekingsproces te voorkomen. Een zeer zorgvuldig uitgevoerde mondhygiëne in combinatie met een regelmatig professionele gebitsreiniging is van belang om ontsteking en verdere afbraak te voorkomen. Tijdens deze fase gaat u naar de mondhygiëniste voor:

 • Aanvullende en gerichte mondhygiëne instructie.
 • Daar waar nodig, het verwijderen van plaque, tandsteen, aanslag en polijsten van de worteloppervlakken.
 • Eventueel fluoride-applicatie bij gevoelige tandhalzen.

De frequentie en de tijdsduur van de nazorg is afhankelijk van meerdere factoren:

 • Algemene gezondheid.
 • Familiale belasting.
 • Roken en stress.
 • Niveau mondhygiëne.
 • Het aantal restpockets.
 • Bloeding tandvlees.
 • Leeftijd.

Afhankelijk van de wens en mogelijkheden van uw tandarts kan de nazorg worden uitgevoerd binnen het Centrum voor Parodontologie Tilburg of bij uw eigen tandarts en/of mondhygiëniste. De frequentie kan om de 3 tot 6 maanden zijn. De behandeling wordt uitgevoerd door de mondhygiëniste en duurt ongeveer 30 tot 45 minuten.

Periodieke evaluatie tandvlees

Om te weten of het tandvlees nog steeds gezond is zullen periodieke evaluaties van de conditie van het tandvlees moeten plaatsvinden. We kunnen zo vaststellen of het resultaat van de behandelingen duurzaam is. Tijdens deze behandeling wordt er een nieuwe meting uitgevoerd en op basis hiervan wordt beoordeeld hoe vaak de nazorg moet plaatsvinden en wanneer de volgende evaluatie zal plaatsvinden. Afhankelijk van de risicofactoren zal de evaluatie om het jaar, anderhalf of twee jaar plaatsvinden. Op dit moment zal in overleg worden besloten of de nazorg in onze praktijk of extern plaats zal vinden. Als de nazorg niet bij ons wordt voortgezet zal u tijdig op de hoogte worden gesteld van uw volgende afspraak (periodieke evaluatie tandvlees) of direct een afspraak kunnen maken.

De periodieke evaluatie van het tandvlees wordt uitgevoerd door de parodontoloog en duurt ongeveer 30 minuten.

De behandeling van parodontitis is vastgelegd in het paroprotocol. Het paroprotocol is erkend door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit), de zorgverzekeraars en de KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde) en de NVM (De Nederlandse Organisatie van Mondhygiënisten).

Het paroprotocol werkt volgens een stappenplan en start met de Periodieke Parodontale Screening (PPS).

De PPS wordt door uw tandarts of mondhygiënist gescoord. Op basis van deze screening beslissen zij om te verwijzen.