KLACHTENSERVICE

 

KLACHTENSERVICE

KLACHTENSERVICE

 

Het kan voorkomen dat u vindt dat u verkeerd of onzorgvuldig bent geïnformeerd of behandeld. Wij vinden het erg belangrijk dat u iets met die onvrede doet. Vraag ten eerste om een verhelderend gesprek met uw behandelaar, u kunt dan aangeven wat u onduidelijk of storend vindt. Het is voor ons belangrijk om te weten dat u een probleem heeft. Wij kunnen dan gezamenlijk op zoek naar een oplossing. Als wij er samen niet uitkomen, kunt u telefonisch advies en informatie inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP). Mocht dit toch niet tot de gewenste oplossing leiden hanteren wij hiervoor een klachtenrichtlijn. Door ons lidmaatschap met onze beroepsvereniging Koninklijke Nederlandse Verenging ter bevordering der Tandheelkunde (KNMT) is uw recht op het indienen van een klacht geregeld. Voor meer informatie over de klachtenprocedure klik hier.

In de gevallen dat u zich niet kunt vinden in de voorgestelde behandelingsmogelijkheden is het belangrijk om dit te overleggen met een gecertificeerde collega parodontoloog NVvP. Die kan met u alle gegevens nogmaals op een rijtje zetten en dit met u bespreken. Deze tweede mening is helaas niet kostenloos.

.