VEELGESTELDE VRAGEN

 

VEELGESTELDE VRAGEN

VEELGESTELDE VRAGEN

 

1. Waarom word ik naar uw praktijk doorverwezen zonder dat ik klachten heb?
U heeft misschien geen echte (pijn)klachten. Toch zijn er vaak wel symptomen van chronische ontsteking aanwezig die u misschien zelf zult herkennen, zoals bloedend of terugtrekkend tandvlees, gevoelige tandhalzen, losser staande tanden of ruimten tussen uw tanden die er voorheen nooit waren. Omdat deze ontstekingen meestal chronisch van karakter zijn treden (pijn) klachten zelden op.
2. Hoe merkt u of u deze ontstekingsziekte (parodontitis) heeft?
Meer dan 90% van de patiënten die parodontitis hebben, ervaren hier geen pijn van en zijn zich niet bewust van het probleem. Het is een lastig en vervelend gezondheidsprobleem. Juist doordat het meestal geen pijn geeft, krijgt de ontsteking kans om ongemerkt de steunweefsels van uw gebit aan te tasten. Uw tandvlees is hierdoor licht gezwollen en rood van kleur in plaats van roze. Ook bloedt het snel bij poetsen of eten. Na verloop van tijd trekt het tandvlees zich vaak terug en worden de ruimtes tussen uw tanden en kiezen groter. Hierdoor blijven er makkelijk etensresten tussen uw tanden en kiezen zitten. Soms heeft u zelfs last van een vieze smaak of een slechte adem.
3. Hoe ontdekt mijn tandarts of mondhygiëniste dat ik deze ontstekingsziekte (parodontitis) heb?
Uw tandarts of mondhygiëniste zal met een pocketsonde (u kunt dit vergelijken met een peilstokje) uw tandvlees aftasten en beoordelen op bloeding en een eventueel verdiepte ruimte tussen uw tandvlees en uw tand of kies (pocket). Als het tandvlees dan gaat bloeden is er sprake van een ontsteking. Is deze pocket dieper dan 3 millimeter dan is er sprake van een te diepe pocket en is hiervoor behandeling noodzakelijk.
4. Waarom verwijst mijn tandarts of mondhygiëniste mij naar uw praktijk door?
Tandartsen en mondhygiënisten verwijzen u naar onze praktijk omdat u bij ons de zorg en aandacht kunt krijgen die nodig is om uw ontstekingsziekte (parodontitis) te behandelen. Dergelijke behandelingen kosten veel tijd, tijd die er in de praktijk van uw tandarts of mondhygiëniste niet altijd is. Bovendien zijn wij als parodontologen gespecialiseerd in dit soort behandelingen door onze extra (driejarige) vervolgopleiding na de studie tandheelkunde en kunnen wij u daarom alle behandelingen aanbieden die nodig zijn om uw probleem op te lossen.
5. Waarom moet ik deze ontstekingsziekte (parodontitis) laten behandelen?
Uw tandvlees vormt de basis voor een goed en gezond gebit. Indien u uw tandvlees niet behandeld gaat uw ontsteking (parodontitis) steeds verder. Parodontitis is een sluimerend proces en kan lange tijd aanwezig zijn zonder opgemerkt te worden. Deze ontstekingsziekte kan uw algemene gezondheid schaden.
6. Zijn de parodontale behandelingen in uw praktijk pijnlijk?
Indien u dat wenst of op advies van de behandelend mondhygiëniste kan tijdens de behandelingen verdoving worden gegeven. Parodontale chirurgie wordt onder lokale verdoving uitgevoerd. Een gewone pijnstiller is voldoende om de (eventuele) napijn op te vangen.
7. Is deze ontstekingsziekte (parodontitis) erfelijk?
Parodontitis is een aandoening waarin meerdere factoren een rol spelen, waaronder ook een erfelijke factor. Het feit dat ouders (en andere familieleden) parodontitis hebben, wil nog niet zeggen dat kinderen, broers of zussen dit per definitie zullen krijgen. Wel is er een verhoogd risico aanwezig. Een goede screening van het tandvlees bij uw kinderen, broers of zussen is in zo’n situatie erg belangrijk.
8. Is deze ontstekingsziekte (parodontitis) besmettelijk?
Patiënten met parodontitis moeten rekening houden dat bepaalde soorten bacteriën in de mond overdraagbaar zijn naar zowel de partner en het kind. Of deze besmetting tot parodontitis zal leiden is sterk afhankelijk van het individu. Ook hier weer loopt u een verhoogd risico en is een regelmatige screening van het tandvlees ons advies.
9. Is er een relatie tussen de ontstekingsziekte (parodontitis) en uw algemene gezondheid?
Er is een verhoogd risico bij:

  • Diabetes Mellitus type I of II, met name niet goed ingestelde diabetes, geeft een verhoogde kans op het ontstaan van parodontitis (ongeveer 2,5 keer). Omgekeerd wordt gezien dat patiënten met parodontitis de suikerspiegel minder goed ingesteld krijgen.
  • Hart- en vaatziekten, komen vaker voor bij patiënten met ernstige parodontitis. Of parodontitis mede de oorzaak is van deze aandoeningen is verder onderzoek voor nodig.
  • Ook ziekten die het afweersysteem (HIV infectie, kwaadaardige ziekten) aantasten vormen een risico.
  • Stress verlaagt de weerstand in het algemeen, waardoor de kans op ontsteking van het tandvlees wordt verhoogd.
  • Bij osteoporose is het risico ongeveer 1,5 keer hoger op parodontitis.
  • Zwangerschap verhoogt de kans op parodontale ontstekingen. Reeds bestaande (maar vaak onopgemerkte) ontstekingen verergeren.
  • Vruchtbaarheidstherapie met hormonen verhoogt eveneens de kans.
  • Vroeggeboorte en laag geboortegewicht zijn in geringe mate gerelateerd aan parodontitis.
  • Zwaarlijvigheid (vooral bij jong volwassenen, onafhankelijk van diabetes), bepaalde onderzoeken tonen aan dat het risico op parodontale ontstekingen is verhoogd.
  • Medicijnen, waaronder antidepressiva en kalmerende medicatie, medicatie tegen epilepsie, medicatie die het afstoten van getransplanteerde organen tegen gaan, sommige medicatie tegen osteoporose en medicatie die de activiteit van het afweersysteem verminderen (zoals prednison) kunnen allen een invloed hebben op parodontale ontstekingen.
10. Is er een relatie tussen de ontstekingsziekte (parodontitis) en uw leeftijd?
Parodontitis komt vaker voor bij ouderen. Dit komt niet zozeer door het ouder worden op zich. De chronische aanwezigheid van tandvleesontsteking (gingivitis) ontwikkelt zich uiteindelijk op latere leeftijd toch verder in de diepte (parodontitis) met botverlies en diepere pockets tot gevolg. Zo ontstaat er een vicieuze cirkel: meer infectie en ontsteking, toename van de pockets, daardoor weer meer infectie, etc. Het spreekt voor zich dat deze vorm van parodontitis juist heel goed voorkomen kan worden.

Parodontitis die op jeugdige leeftijd voorkomt verloopt vaak sneller en meer lokaal. Bij deze vormen van parodontitis is er sprake van een hogere vatbaarheid en erfelijkheid.

11. Is er een relatie tussen de ontstekingsziekte (parodontitis) en roken?
Roken heeft een negatief effect op het tandvlees. Tijdens het roken worden schadelijke stoffen (zoals nicotine) deels opgenomen in het tandvlees. Met name de nicotine remt de natuurlijke afweer en vermindert een goede doorbloeding. Hierdoor ziet het tandvlees bleker en wordt de ontsteking vaak pas later onderkend. Het resultaat van de behandeling bij rokers is doorgaans minder stabiel en succesvol en blijft daardoor meer zorg vragen.
12. Worden de nota’s van de behandelingen vergoed door mijn zorgverzekeraar?
De nota’s worden alleen vergoed als u een aanvullende verzekering heeft afgesloten waaruit tandheelkundige zorg wordt vergoed. De kosten van tandheelkundige zorg voor personen vanaf 18 jaar zijn namelijk niet in de basisverzekering opgenomen.
13. Hoeveel krijg ik vergoed van de nota’s van de behandelingen in uw praktijk?
Als u aanvullend verzekerd bent, is de hoogte van de vergoeding afhankelijk van het door u gekozen pakket. Meestal wordt 70-80% van de kosten vergoed met een maximum bedrag per jaar. Bij twijfel kunt u het beste uw zorgverzekeraar bellen.
14. Heeft uw praktijk een contract met mijn zorgverzekeraar?
Op dit moment heeft de praktijk geen contract afgesloten met een zorgverzekering. Het is helaas tot nu toe niet mogelijk gebleken om afspraken te maken over de kwaliteit van de zorg. Overigens is het niet afsluiten van een contract met een zorgverzekeraar voor u als patiënt niet erg omdat de door ons verleende zorg over het algemeen niet onder de basisverzekering valt. Voor zover ons bekend is er ook nog nooit een nota niet uitbetaald, omdat wij geen contract hebben. Als een bepaalde nota niet wordt uitbetaald is dat om andere redenen, bijvoorbeeld als het maximum te vergoeden bedrag is overschreden.
15. Wordt de nota van uw praktijk meteen naar mij toegestuurd of wordt deze naar mijn zorgverzekeraar gestuurd?
De praktijk heeft voor de verzorging en inning van de nota’s uitbesteed aan Infomedics, voorheen UwNota.nl. Binnen de vastgestelde betalingstermijn van 30 dagen dient u de nota aan Infomedics te betalen. Indien mogelijk zal Infomedics de nota rechtstreeks incasseren bij uw zorgverzekeraar.