KROONVERLENGING

KROONVERLENGING

Kroonverlenging

Als een tand of kies tot ver onder het tandvlees is afgebroken, soms ontstaat er cariës onder het tandvlees, dan is het element vaak niet voldoende benaderbaar voor herstel. Als het zichtbare gedeelte van een tand of kies is afgebroken, of als er onvoldoende tandweefsel over is van het kroongedeelte, kan een chirurgische kroonverlenging worden uitgevoerd. Op verzoek van uw tandarts creëren wij door middel van een klinische kroonverlenging voldoende ruimte om het element te kunnen prepareren voor kroon- of brugwerk of om herstel mogelijk te maken. De kroonverlenging dient dan wel vóór de vervaardiging van de kroon plaats te vinden.

De parodontoloog kan met u bespreken of dit mogelijk is.