MISSIE & VISIE

Missie & Visie

MISSIE

 

Het Centrum voor Parodontologie Tilburg is een kleinschalige, moderne en gespecialiseerde verwijspraktijk waar de nieuwste materialen en technieken gebruikt worden. Het is een verwijspraktijk voor patiënten met parodontale problemen. In deze praktijk werkt een team van professionals (parodontologen, mondhygiënisten en een paro-preventie assistente) aan de gezondheid van uw mond. Wij stellen onze kennis en kunde, moderne apparatuur en technieken, onze hoge kwaliteitsstandaard en passie voor het vak geheel tot de beschikking van onze patiënten en verwijzers.

Het Centrum voor Parodontologie Tilburg werkt op verwijzing. Hiertoe krijgt u (meestal) een verwijsbrief. Ook geven wij, desgewenst “een second opinion”. Een verwijzing is in dit geval niet nodig. Wij hechten daarom bijzonder veel waarde aan een goede communicatie met onze verwijzers waarmee openheid, helderheid en transparantie richting de patiënt de basis vormt van onze gezamenlijke doel; het creëren en behouden van een gezonde en functionele mondsituatie.

 

VISIE

 

De patiënt wordt steeds ouder en dit heeft tevens zijn weerslag op de mondgezondheid. Er wordt namelijk steeds vaker gekozen voor langer behoud van uw eigen tanden en kiezen. Waar het vroeger als normaal werd beschouwd om tanden en kiezen te trekken bij problemen, kiest men tegenwoordig liever voor het behoud van uw eigen tanden en kiezen. Maar gezonde tanden en kiezen vallen of staan met een gezonde fundering (het parodontium). De parodontologie zal hierdoor een steeds belangrijkere rol gaan spelen.

Om in te spelen op deze toenemende zorgvraag zal het Centrum voor Parodontologie Tilburg streven naar de preventie van parodontale aandoeningen waarbij de patiënt centraal staat. Om deze kwalitatief hoogstaande zorg te waarborgen, worden de medewerkers voortdurend geschoold. De medewerkers zullen continue aandacht houden voor alle ontwikkelingen binnen de mondzorg waarbij het volgen van bij- en nascholing een belangrijke rol zal spelen. Hierdoor kunnen we steeds nieuwere en betere behandeltechnieken aanbieden.