UW EERSTE BEZOEK

 

UW EERSTE BEZOEK

UW EERSTE BEZOEK

U kunt naar het Centrum voor Parodontologie Tilburg worden doorverwezen door uw algemene tandarts, voor uw doorverwijzing heeft u een verwijsbrief nodig. Ook kunt u bij ons terecht voor een second opinion, in dat geval is een verwijsbrief niet nodig. Ook een vrijgevestigde mondhygiëniste kan, in overleg uw tandarts, naar ons doorverwijzen.

Wij verzoeken u vriendelijk om bij uw eerste bezoek aan het Centrum voor Parodontologie Tilburg het volgende mee te nemen:

  • Uw verwijsbrief.
  • Uw zorgverzekeringspas.
  • Een geldig legitimatiebewijs.
  • De uitgeprinte, volledig ingevulde en ondertekende gezondheidsvragenlijst.

Kosten & vergoeding:
Bent u aanvullend verzekerd voor tandheelkunde dan worden de kosten voor het eerste onderzoek EERST bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. De vergoeding is hierbij afhankelijk van uw budget en in hoeverre u hier reeds gebruik van heeft gemaakt. Wij adviseren u om vooraf bij uw zorgverzekeraar te informeren naar de vergoeding van de kosten voor het eerste onderzoek!

Kosten eerste onderzoek

T12    Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus: € 169,09
X10    Kleine röntgenfoto: € 16,33 per foto

Begroting:
Na het bespreken van de behandelingsmogelijkheden maken wij voor u een begroting voor de verdere behandeling. Indien meerdere plannen worden gemaakt zullen ook meerdere begrotingen worden opgesteld. Aan de hand van de gespecificeerde begroting kunt u bij uw zorgverzekeraar informeren óf de kosten van de behandeling deels of volledig worden vergoed (de meeste aanvullende verzekeringen vergoeden een groot deel van deze kosten).