UW EERSTE BEZOEK

 

UW EERSTE BEZOEK

UW EERSTE BEZOEK

U kunt naar het Centrum voor Parodontologie Tilburg worden doorverwezen door uw algemene tandarts, voor uw doorverwijzing heeft u een verwijsbrief nodig. Ook kunt u bij ons terecht voor een second opinion, in dat geval is een verwijsbrief niet nodig. Ook een vrijgevestigde mondhygiëniste kan, in overleg uw tandarts, naar ons doorverwijzen.

Om uw eerste behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen, is het belangrijk dat u goed bent voorbereid. Onze baliemedewerker ontvangt u graag tenminste 15 minuten voordat uw afspraak begint. Bent u onverhoopt verhinderd? Laat het ons dan tijdig, maar uiterlijk twee werkdagen voorafgaande aan uw afspraak weten. Wij verzoeken u vriendelijk om bij uw eerste bezoek aan het Centrum voor Parodontologie Tilburg het volgende mee te nemen:

  • Uw verwijsbrief van uw tandarts, mondhygiënist of specialist.
  • Eventueel al beschikbare onderzoeksgegevens (zoals röntgenfoto’s).
  • Uw geldig legitimatiebewijs en burgerservicenummer (BSN).
  • Uw zorgverzekeringspas.
  • De uitgeprinte, volledig ingevulde en ondertekende gezondheidsvragenlijst.

Wij vinden het belangrijk om persoonlijk kennis met u te maken omdat wij graag een duurzame relatie met u willen opbouwen. Bovendien krijgen wij graag een optimaal beeld van uw gezondheid, tandheelkundige geschiedenis en verwachtingen van onze behandelingen. Wij vragen u dan ook om voor de volledigheid de gezondheidsvragenlijst in te vullen. Tijdens de kennismaking nemen wij deze samen met u door.

Kosten & vergoeding:
Bent u aanvullend verzekerd voor tandheelkunde dan worden de kosten voor het eerste onderzoek EERST bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. De vergoeding is hierbij afhankelijk van uw budget en in hoeverre u hier reeds gebruik van heeft gemaakt. Wij adviseren u om vooraf bij uw zorgverzekeraar te informeren naar de vergoeding van de kosten voor het eerste onderzoek!

Kosten eerste onderzoek

T012    Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus: € 204,16
X10    Kleine röntgenfoto: € 19,71 per foto

Begroting:
Naar aanleiding van het onderzoek dat we uitgevoerd hebben, stellen wij een diagnose. Wij gaan met u in gesprek om te kijken wat uw wensen en mogelijkheden zijn. Naar aanleiding van de diagnose bespreken we samen met u de mogelijke behandelopties en stellen we een zorgplan op. Hieruit volgt een voorlopig of een definitief behandelplan met het bijbehorende behandeltraject, een kostenbegroting en een tijdspad, rekening houdend met uw persoonlijke omstandigheden. Wij raden u aan om op basis van het behandelplan en de begroting vooraf advies in te winnen bij uw zorgverzekeraar óf de kosten van de behandeling deels of volledig worden vergoed (de meeste aanvullende verzekeringen vergoeden een groot deel van deze kosten).