PAROPROTOCOL

PAROPROTOCOL

PAROPROTOCOL

De behandeling van parodontitis is vastgelegd in het paroprotocol. Het paroprotocol is erkend door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit), de zorgverzekeraars en de KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde) en de NVM (De Nederlandse Organisatie van Mondhygiënisten). Het paroprotocol werkt volgens een stappenplan en start met de Periodieke Parodontale Screening (PPS). De PPS wordt door uw tandarts of mondhygiënist gescoord. Op basis van deze screening beslissen zij om te verwijzen. De vervolgbehandelingen in onze praktijk volgen een vast traject gebaseerd op het paroprotocol.

  • Medische en tandheelkundige anamnese.
  • Onderzoek inclusief parodontiumstatus, röntgenopnamen en klinische dia’s.
  • Diagnose en opstellen behandelplan.
  • Verslag aan verwijzer.
  • Eventueel door verwijzer uit te voeren behandelingen zoals extracties, endo’s etc.
  • Initiële parodontale behandeling.
  • Herbeoordeling van de parodontale behandeling en niveau zelfzorg.
  • Eventueel parodontale chirurgie.

Doel van de behandeling is het creëren van een gezond parodontium en een effectieve zelfzorg waardoor een stabiele parodontale situatie over een lange reeks van jaren kan worden bereikt. Na de parodontale behandeling zal bepaald moeten worden waar en hoe vaak de nazorg dient te worden uitgevoerd. Bij patiënten met een hoog risico gaat onze voorkeur uit naar nazorg in onze praktijk. In die gevallen waarin slechts weinig of geen restpockets en furcatieproblemen aanwezig zijn kan de nazorg doorgaans heel goed in uw eigen praktijk plaatsvinden, zeker als u de beschikking heeft over een mondhygiënist of een vrijgevestigde mondhygiënist in uw directe woonomgeving. In alle andere gevallen zullen we in overleg met u en uw patiënt zoeken naar de best passende oplossing.

Indien het niveau van de zelfzorg na de initiële parodontale therapie onvoldoende effectief is zal uw patiënt een programma van ondersteunende behandelingen worden aangeboden (gedurende 6-12 maanden) met nadruk op de mondhygiëne.