STAGEADRES

STAGEADRES

STAGEADRES

 

Het Centrum voor Parodontologie Tilburg is een stageadres voor mondhygiënisten en tandarts-parodontologen. Wij willen op deze manier onze kennis delen en een positieve bijdrage leveren aan de opleidingen. Om deze reden kan het voorkomen dat er bij uw afspraak een stagiair aanwezig is of u wordt behandeld door iemand in opleiding. De behandeling zal alleen door een stagiair worden uitgevoerd indien u daar voorafgaand goedkeuring voor heeft gegeven en desgewenst kan er aan het eind van de behandeling een ervaren mondhygiënist of tandarts-parodontoloog meekijken.

Student mondzorgkunde

De student mondzorgkunde, die in het Centrum voor Parodontologie Tilburg meeloopt, zit veelal in de laatste fase van de opleiding tot mondhygiënist en kan kiezen voor een stage op het gebied van de parodontologie. Hij / zij zal eerst uitgebreid ingewerkt worden door onze ervaren mondhygiënisten en parodontologen. In deze periode zal hij / zij zich alle behandelingen en protocollen als gebruikelijk in het Centrum voor Parodontologie Tilburg eigen maken. Hij / zij kan pas starten met zelfstandig behandelen nadat de ervaren mondhygiënist en parodontoloog akkoord zijn en dat alle handelingen goed en zelfstandig beheerst worden. Als er zelfstandig behandeld wordt is er altijd ondersteuning voor de student mondzorgkunde en worden er frequent controlemomenten ingebouwd. Hoe verder in het proces van de stage des te meer er zelfstandig zal worden behandeld, zodat er aan het eind van de stage op de juiste wijze parodontale behandelingen kunnen worden uitgevoerd.

Parodontoloog in opleiding

De parodontoloog in opleiding zal in zijn laatste studiejaar ter afronding een stageperiode van een dag per week voor 40 weken moeten doorlopen in een erkende parodontologie praktijk. De doelstelling van de stage is om, buiten de opleidingssetting, ervaring op te doen met alle aspecten van het functioneren als parodontoloog, en wel in praktijkorganisatie en patiëntmanagement. Na een inwerkperiode om alle behandelingen, protocollen en visie van het Centrum voor Parodontologie Tilburg eigen te maken zal na goedkeuring van een van onze parodontologen zelfstandig worden behandeld door de stagiair. De parodontoloog in opleiding zal altijd onder supervisie van een van onze parodontologen staan. De voorgestelde en uitgevoerde behandelingen zullen altijd in samenspraak met een van onze parodontologen zijn. De opleiding tot parodontoloog duurt 3 jaar en wordt voorafgegaan door een tandheelkundige opleiding van 6 jaar.