Er is een nieuwe richtlijn voor parodontologie in de algemene mondzorgpraktijk. De belangrijkste verandering ten opzichte van het voorheen gebruikte ‘paroprotocol’ is dat de DPSI is vervangen door de nieuwe, eenvoudiger screeningsmethode: Periodieke Parodontale Screening (PPS).

Er zijn nog maar drie scorecategorieën over, die als een soort stoplicht werken. Bij pockets van 1-3 mm valt de patiënt in het groene gebied. Daarin hoef je je over het parodontium weinig zorgen te maken en kun je meer aan preventie denken. Pockets van 4-5 mm geven een oranje licht, wat betekent ‘let op, het gaat misschien de verkeerde kant op’. Bij rood – pockets van 6 mm of meer – moet je verder onderzoek doen.

Voorkeursplaatsen van verdiepte pockets zijn:

  • De palatale vlakken van de bovenelementen.
  • De linguale vlakken van de onderelementen.
  • De gebieden ter hoogte van de furcaties.
  • De ruimte onder de approximale contactpunten.

Het is raadzaam om ook op de kleur en de zwelling van de gingiva te letten. Een (diep) rode kleur duidt vaak op parodontale ontsteking (bloeden en verdiepte pockets). Zwelling duidt meestal op de aanwezigheid van verdiepte pockets. Een röntgenologisch botniveau van meer dan 1 mm ‘onder’ de glazuur-cementgrens duidt op parodontale afbraak.