Coronabeleid

Coronabeleid

CORONABELEID

 

Vanwege corona is er een aangepast beleid als u Centrum voor Parodontologie Tilburg bezoekt.

Checklist vooraf:

We hebben er na uitgebreid overleg voor gekozen om voor reguliere mondzorg alleen mensen toe te laten in de praktijk waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. We willen graag een afspraak met u maken maar hebben vooraf een aantal vragen:

  • Heeft u nu corona?
  • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
  • Bent u in thuisisolatie?

Beantwoordt u één of meerdere vragen met ‘ja’? Dan verzoeken wij u om uw afspraak te annuleren. We brengen hiervoor geen annuleringskosten in rekening. Beantwoordt u alle vragen met ‘nee’? Dan gaat uw afspraak gewoon door.

Tijdens uw bezoek

Wij verzoeken u bij het betreden van de praktijk uw handen te desinfecteren met handalcohol. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken, proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1 tot 1,5 meter afstand te bewaren. Het is niet verplicht om een mondkapje te dragen.

Daarnaast vragen wij het volgende:

  • Kom niet te vroeg, arriveer vlak voor uw afgesproken tijd;
  • Volg de aanwijzingen van onze medewerkers op;
  • Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en nemen we aanvullende hygiënemaatregelen.