Uit vele onderzoeken is bekend dat het roken van tabak schadelijk is voor de mondgezondheid. Over de risico’s van bijvoorbeeld een vervanger van de sigaret, de e-sigaret (vapen), is veel minder bekend. De rokers hebben echter het idee dat dit een gezonder alternatief is. Onderzoekers van de New York University hebben een onderzoek afgerond naar de mondgezondheid bij het gebruik van de e-sigaret (vapen). Ze ontdekten dat patiënten die de e-sigaret gebruikten een uniek parodontaal microbioom ontwikkelden. Deze patiënten vertoonden aan het einde van het onderzoek een verslechterde parodontale toestand dan bij aanvang van het onderzoek.

Het onderzoek vergeleek de bacteriële samenstelling en cytokineconcentraties van de subgingivale plaque bij drie verschillende patiëntengroepen, de conventionele sigarettenrokers, gebruikers van de e-sigaret en niet-rokers in een tijdsbestek van zes maanden. Al deze patiënten vertoonden enig bewijs van parodontitis bij de start van het onderzoek. De patiënten die de e-sigaret gebruikten vertoonden een verhoogd cytokineniveau vergeleken met de andere patiënten. Dit duidt op aanwezigheid van een chronische ontsteking.

De reden van het verhoogde cytokineniveau komt mogelijk door de aanwezigheid van specifieke bacteriestammen. Deze bacteriestammen waren niet aanwezig bij de conventionele sigarettenrokers of de niet-rokers. Volgens de onderzoekers konden deze specifieke bacteriestammen het immuunsysteem onderdrukken. Zorgwekkend was de bevinding dat het klinisch aanhechtingsverlies na zes maanden significant groter was bij de rokers van e-sigaretten (vapen).

Indien uw patiënt overweegt om te stoppen met roken adviseer uw patiënt dan niet om over te stappen op de e-sigaret als tussenstap richting het stoppen met roken. Dit zorgt voor een nog nadeliger bacterieprofiel met mogelijk grote gevolgen voor de mondgezondheid.