Centrum voor Parodontologie Tilburg heeft op 15 oktober 2020 opnieuw de ISO 9001 certificering behaald.

Met het behalen van de certificering toont de praktijk aan over een goed kwaliteitssysteem te beschikken. Hierdoor voldoen wij aan de nu geldende wettelijke richtlijnen. De kwaliteit van de dienstverlening wordt gemeten en onafhankelijk gecontroleerd. ISO 9001 is een internationale norm voor een kwaliteitssysteem waarbij vaste procedures en werkinstructies duidelijkheid geven in de organisatie. Dit jaar wordt er voor het eerst ook gekeken of wij volgens de nu geldende corona regels werken.

Wat betekent dit voor u als verwijzer:
o Meetbare en transparante kwaliteit op bedrijfsmatig en tandheelkundig niveau.
o Alles is protocollair vastgelegd volgens de recente wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld strikte hygiëne protocollen (WIP).
o Deskundig en vriendelijk personeel.
o Structurele verbetering door evaluatie van de kwaliteit (o.a. patiënte enquêtes).
o Kwaliteitsjaarverslag.
o Tweejaarlijks een externe toetsing.