In januari is de waterkwaliteit van de praktijk voor Parodontologie en Implantologie Tilburg weer getest door Dental Water Test. Met trots mogen wij melden dat wij weer ‘geslaagd’ zijn! De leidingen zijn nog steeds Legionella vrij! In juli is weer de volgende reguliere halfjaarlijkse controle.

In 2016 is de richtlijnen van de Werkgroep Infectiepreventie (WIP-richtlijn) aangepast. Een opvallende toevoeging aan de WIP-richtlijn 2016 is een nieuw hoofdstuk, namelijk Hoofdstuk 10: “Kwaliteitsbeleid van water uit de behandelunit”. In de WIP-richtlijn 2016 staan de volgende belangrijke aspecten in relatie tot waterkwaliteit:

  • Verricht een risico-inventarisatie en stel een beheersplan op voor elke behandelunit in de praktijk.
  • Controleer elke behandelunit op het aantal aerobe waterbacteriën op 22° C, bij voorkeur vlak voor desinfecteren, en leg het aantal KVE/ml vast.
  • Indien < 100 KVE/ml: controleer na 6 maanden opnieuw (Arbo wetgeving m.b.t. het Legionella beheersplan).
  • Indien > 100 KVE/ml: tref maatregelen t.a.v. de infrastructuur en/of het desinfectieprotocol met als doel max. 100 KVE/ml. Controleer zo nodig het inkomende water van het pand. Controleer hierna wederom het aantal KVE/ml en leg vast. Herhaal dit net zo lang tot de norm is bereikt. Daarna kan het controleschema per 6 maanden worden hervat.
  • Indien de norm 100-voudig wordt overschreden (> 10.000 KVE/ml): controleer per behandelunit op de aanwezigheid van Legionella bacteriën volgens NEN 6265. Tref aanvullende maatregelen indien het water van de behandelunit > 100 KVE/l Legionella bacteriën bevat t.a.v. de infrastructuur en/of desinfectieprotocol met als doel max. 100 KVE/l Legionella. Controleer hierna wederom en herhaal tot de norm is bereikt. Daarna kan het controleschema per 6 maanden worden hervat.