Onze gewaardeerde baliemedewerkster Patrice Winter is per 01-04-2023 met pensioen gegaan.
Patrice was meer dan 10 jaar bij ons in dienst en gaat genieten van haar welverdiende pensioen.
Wij bedanken haar hartelijk voor haar inzet en wensen haar het allerbeste toe!