Na het grote succes van vorig jaar heeft er weer een nieuw symposium plaatsgevonden. Deze keer was het op donderdag 30 november in het voor Tilburgers vertrouwde stadion van Willem II. Tijdens het symposium werd er een korte vooruitblik gegeven over de nieuwe privacywetgeving en de verschillende medicaties die mogelijk invloed kunnen hebben op de mondgezondheid. Tijdens de opening, verzorgd door Hans Keestra, werd er kort teruggeblikt op de veranderingen van het afgelopen jaar in de praktijk voor Parodontologie en Implantologie Tilburg. Aan de hand van enkele klinische foto’s werden de effecten van verschillende medicaties op het tandvlees toegelicht.

Het programma was opgedeeld in twee delen. Voor de pauze werd de nieuwe privacywetgeving toegelicht en startte kaakchirurg Erik Nout met zijn eerste deel van het onderwerp; “de invloeden van bepaalde medicijnen op de mondgezondheid van uw patiënt”. Guus Vreeswijk gaf ons enkele belangrijke tips mee waar wij als tandarts / mondhygiëniste goed op moeten letten in het nieuwe jaar. Beveilig je computer goed, maak een privacy-protocol, sluit verwerkersovereenkomsten en bedenk goed hoe je vanaf mei 2018 je correspondentie met je patiënt of verwijzer gaat versturen.

Erik Nout introduceerde een nieuw stemsysteem zodat er met je mobiele telefoon gestemd kon worden over bepaalde standpunten tijdens zijn lezing. Deze interactie zorgde ervoor dat de soms moeilijke onderwerpen toch goed te volgen waren. Aan bod kwamen de thema’s, anticoagulantia, bisfosfonaten, prednison en antibioticaprofylaxe. Helaas was er te weinig tijd om het laatste onderwerp chemotherapie te behandelen. Gelukkig zat er een beknopte samenvatting van de lezing in de goody bag zodat de take home messages in de praktijk nog nagelezen konden worden.

Het was een leuke en leerzame avond die passend werd afgesloten met een gezellige borrel in de bar van het Koning Willem II Stadion. Tijdens de aansluitende borrel had iedereen de mogelijkheid om met elkaar nog even na te praten en de contacten met elkaar te intensiveren. Hans meldde dat hij aankomende zomer een borrel gaat organiseren voor de tandartsen en mondhygiënistes uit de regio.