Op 1 november 2018 vond het jaarlijkse symposium plaats voor tandartsen en mondhygiënisten. Dit jaar hebben we onze vaste locatie, het Willem II stadion, verruild voor een nieuwe locatie namelijk het van der Valk Hotel te Tilburg. Het doel was om de verwijzers kennis te laten maken met verschillende disciplines die nauw met elkaar verbonden zijn; Parodontologie, Orthodontie en Endodontologie.

Tijdens de opening, verzorgd door Hans Keestra, werd er kort gesproken over de toekomstige veranderingen binnen de praktijk en tevens werd de belangrijke parodontale nazorg kort belicht. Met ingang van 1 januari 2019 wordt de praktijknaam aangepast. ‘Praktijk voor Parodontologie en Implantologie Tilburg’ wordt veranderd in ‘Centrum voor Parodontologie Tilburg’. Leuk nieuwtje is dat het vanaf januari 2019 mogelijk is om bij ons in de praktijk een training te volgen voor het (beter leren) werken met EMS en AIRFLOW. De cursusdata hiervoor zijn:

  • Woensdag 23 januari 2019
  • Dinsdag 14 mei 2019
  • Dinsdag 10 september 2019
  • Woensdag 20 november 2019

Na de korte introductie, startte Richard Hakse, endodontoloog, met het onderwerp Endodontologie. Aan de hand van een zeer interessante casus belichtte hij de stappen van een endodontische behandeling en de mogelijk complicaties die erbij kunnen komen kijken. Door de mooie klinische dia’s leek het net of ‘je in de tand’ zat tijdens de behandelingen.

Na de pauze ging de nieuwe parodontoloog, Richard Koop sinds 1 september 2018 werkzaam bij de praktijk voor Parodontologie en Implantologie Tilburg, verder met het onderwerp Parodontologie. Hij liet zien dat de endodontologie en de parodontologie nauw met elkaar verbonden zijn. Een lokale pocket kan helaas meerdere oorzaken hebben en hij benadrukte juist wat er wel of niet gedaan moet worden bij dit soort problemen. Ook liet hij d.m.v. enkele casussen zien wat er mogelijk is bij een recessiebedekking.

Eveline Feberwee, orthodontist, sloot de avond af met het onderwerp Orthodontie. Een steeds groter wordend probleem in Nederland is dat een bepaald type retentiedraad actief zou kunnen worden. Hierdoor kunnen de frontelementen gaan verplaatsen. Het is daarom erg belangrijk dat iedereen hier erg alert op is.

De leerzame avond werd passend afgesloten met een gezellige borrel in de bar van het van der Valk Hotel. De beknopte samenvatting van de lezingen zijn online terug te vinden op de website van de praktijk.