Verantwoord omgaan met persoonsgegevens valt of staat met een adequate beveiliging van de gegevens. In de praktijk blijkt dat de aandacht voor beveiliging nogal eens tekortschiet. In de media zijn vrijwel dagelijks berichten te vinden over datalekken door onvoldoende beveiliging, waardoor persoonsgegevens op straat liggen. Sinds januari 2016 is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) aangescherpt. Artikel 13 van de Wbp eist dat bedrijven en overheden die persoonsgegevens verwerken, ‘passende technische en organisatorische maatregelen’ nemen om persoonsgegevens te beveiligen. Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Om aan deze regelgeving te voldoen moeten alle patiëntengegevens versleuteld verstuurd gaan worden. Vanaf maandag 30 april gebruikt de Praktijk voor Parodontologie en Implantologie Tilburg het programma ZorgMail om alle patiëntengegevens versleuteld te versturen. Het online verwijsformulier is aangepast zodat deze ook voldoet aan de nieuwe eisen. Indien u hierover vragen heeft kunt u met de praktijk contact opnemen.