Met ingang van 1 januari 2018 veranderen er een aantal zaken rondom tandvleesbehandelingen. Zo zijn er niet langer verschillende tarieven voor tandartsen en mondhygiënisten. In samenspraak met de NVvP (De Nederlandse Vereniging voor Parodontologie), KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde), ANT (Associatie Nederlandse Tandartsen) en de NVM (De Nederlandse Organisatie van Mondhygiënisten) zijn er nieuwe richtlijnen opgesteld. Het doel van deze richtlijnen is om de omschrijving van de initiële en nazorg behandelingen ‘transparant‘ te maken voor de patiënt. Randvoorwaarde was echter dat
 de huidige gestructureerde werkwijze op basis van het ‘paroprotocol’ kan worden gecontinueerd. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen:

Initiële parodontale behandeling:

T21    Grondig reinigen wortel, complex                                                                                       € 29,84                       Deze code is uitsluitend van toepassing voor initiële parodontale behandeling van een enkelwortelig gebitselement met pockets ≥ 8 mm of een meerwortelig element met pockets van ≥ 6 mm.

T 22    Grondig reinigen wortel, standaard                                                                                   € 22,10                   Deze code is uitsluitend van toepassing voor initiële parodontale behandeling van een enkelwortelig gebitselement met pockets van 4 t/m 7 mm of een meerwortelig element met pockets van 4 tot 5 mm.

Parodontale nazorg:

T42     Consult parodontale nazorg                                                                                               € 83,99                   Een consult parodontale nazorg is uitsluitend van toepassing op patiënten waarbij pockets tot en met 4 mm is geconstateerd.

T43     Uitgebreid consult parodontale nazorg                                                                             € 111,62                Een uitgebreid consult parodontale nazorg is uitsluitend van toepassing op patiënten waarbij bijvoorbeeld een ontoereikende mondhygiëne, een aantal te behandelen subgingivale pockets van 5 mm of dieper of vatbaarheid voor parodontale ontstekingen is geconstateerd.

De tarieven zijn niet gerelateerd aan de duur van de behandeling, maar afhankelijk van de situatie in uw mond.

Voor meer informatie verwijs ik naar de website van de Nederlandse Zorg autoriteit (www.nza.nl) Tarieven & Prestaties – Tariefbeschikking Tandheelkundige zorg 2018.